Reklamačné podmienky | IKRAVATY.eu

Reklamačné podmienky

Reklamácia nikdy nebola tak jednoduchá.

 

1. Vyplňte reklamačný formulár, ktorý si stiahnete TU.

2. Odošlite tovar a reklamačný formulár poštou na nasledujúcu adresu (pre urýchlenie zašlite formulár emailom):

FROGMAN s.r.o. - ID 2962 Vojtěch Lacek

P.O.BOX 901

Detašované pracovisko - Sihoť

911 01 Trenčín

3. Spravidla do 3 dní od doručenia dostanete naše vyjadrenie. Potom čo najskôr peniaze späť alebo nový tovar.

 

A to je všetko!

 

Závady tovaru

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Prípadné chyby je kupujúci povinný neodkladne hlásiť dodávateľovi.

Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci zašle / doručí chybný tovar na reklamáciu na vlastné náklady - na adresu predávajúceho. Zásielka musí byť označená viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: Reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, telefónne číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý! Spiatočnú cestu (po vybavení oprávnenej reklamácie) hradí predávajúci. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu.

V prípade oprávnenosti reklamácie má kupujúci právo na:

  • výmenu chybného tovaru za bezchybný
  • poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny 
  • odstúpenie od zmluvy

Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Ako náhle dostaneme Vašu správu o reklamácii, spojíme sa s Vami a dohodneme ďalší postup.